ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 34 ΧΡΟΝΙΑ

Το γραφείο Καραπάνος Πραγματογνωμοσύνες ιδρύθηκε το 1986 από τον Ευάγγελο Κων. Καραπάνο στην Ξάνθη. Σήμερα η ομάδα αποτελείται από μία γραμματεία και από δύο πραγματογνώμονες.  Αυτοί είναι οι άνθρωποί σας:

Η Όμαδα μας