ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΑΣ;

Η ομάδα μας θα σας βοηθήσει με συμβουλές μετά από ένα ατύχημα και θα σας καθοδηγήσει για τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να υπάρξει διασφάλιση των δικαιωμάτων σας και άμεσα – μετά από εντολή σας – θα κοστολογήσουμε την ζημία στο καινούριο ή στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητό σας ή  την μοτοσυκλέτα σας, θα προσδιορίσουμε την αξία που είχε στον προγενέστερο χρόνο του ατυχήματος, ενώ στην περίπτωση που χρειάζεται θα προβούμε σε Τεχνική Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης για την διερεύνηση των συνθηκών τροχαίου ατυχήματος.

Για τις κοστολογήσεις μας χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικά, επαγγελματικά συστήματα δεδομένων και πληροφοριών, όπως DAT, INFORMEX ή AUTOonline. Η κοστολόγηση περιλαμβάνει τον σωστό προσδιορισμό του εύρους των ζημιών, του κόστους επισκευής, του χρόνου επισκευής, του προσδιορισμού της αξίας του ατυχήματος, την μείωση αγοραστικής αξίας του οχήματος και το κόστος της υπολειμματικής/διασωθείσας αξίας (σώστρα) του οχήματος.

Οι Υπηρεσίες μας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ και ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ
Για τις κοστολογήσεις μας χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικά, επαγγελματικά συστήματα δεδομένων και πληροφοριών, όπως DAT, INFORMEX ή AUTOonline.

Η κοστολόγηση περιλαμβάνει τον σωστό προσδιορισμό του εύρους των ζημιών με πλήρη καταγραφή των κατεστραμμένων ανταλλακτικών με χρήση γνήσιων ή εμπορίου (after market) ή μεταχειρισμένων ανταλλακτικών, του κόστους επισκευής ή αποκατάστασης για εργασίες φανοποιού / μηχανικού / ηλεκτρολόγου / βαφέα, του κόστους των υλικών βαψίματος με σύστημα κατασκευαστή / AZT, του χρόνου διάρκειας επισκευής/εργασιών, του προσδιορισμού της αξίας του ατυχήματος, την μείωση αγοραστικής αξίας του οχήματος και το κόστος της υπολειμματικής/διασωθείσας αξίας (σώστρα) του οχήματος.

Τα κόστη τόσο της εργατοώρας εργασιών, όσο και των απαιτούμενων υλικών συμφωνούνται με την εκάστοτε αντιπροσωπεία ή τον επισκευαστή σας. Στο ενδεχόμενο της ολοσχερής καταστροφής ενός οχήματος είτε υλικής, είτε οικονομοτεχνικής, υπάρχει η δυνατότητα να σας δώσουμε προσφορές (διάρκειας 25ημερών) από όλη την Ελλάδα μετά από ηλεκτρονική δημοπρασία του οχήματός σας.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Η Τεχνική Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης για την διερεύνηση των συνθηκών τροχαίου ατυχήματος περιλαμβάνει την επιτόπια καταγραφή των ευρημάτων (ίχνη τροχοπέδησης / πλαγιολίσθησης, τις αποτυπωθείσες υλικές ζημίες στα εμπλεκόμενα οχήματα, τις τελικές θέσεις αυτών, αλλά και των χαραγών / θραυσμάτων / υγρών) με ηλεκτρονικά μέσα για την σωστή επεξήγηση αυτών, αυτοψία των εμπλεκομένων οχημάτων ή μοτοσυκλετών ή φορτηγών, υψομετρική ταύτιση επιφανειών οχημάτων, είδος σύγκρουσης και μηχανισμός σύγκρουσης, προσδιορισμός ταχυτήτων εμπλεκομένων οχημάτων, υπολογισμός ταχύτητας παραμόρφωσης, διαδικασία ανάκτησης συντριβής και σχεδιασμός σε πρόγραμμα ηλεκτρονικής αναπαράστασης της σύγκρουσης.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Η δικαστική παράσταση είναι ένα προφορικό εργαλείο παρουσίασης των θέσεών σας, στο σύνολο των δικαστικών βαθμίδων  με την χρήση της Τεχνικής Έκθεσης Πραγματογνωμοσύνης για την διερεύνηση των συνθηκών τροχαίου ατυχήματος που παρουσιάζεται με την βέλτιστη δυνατότητα εμπεριστατωμένης κατάθεσης από τους ειδικούς μας, με μία άρτια συντακτικά Τεχνικής Έκθεσης Πραγματογνωμοσύνης για την διερεύνηση των συνθηκών τροχαίου ατυχήματος  που εν γένει θα δομήσουν το σύνολο της προετοιμασίας του Δικηγόρου / Νομικού σας σύμβουλο με θετικά για σας αποτελέσματα. 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Η αναπαράσταση τροχαίου ατυχήματος είναι ένα εργαλείο απαραίτητο για την διαπίστωση εμπλοκής ενός οχήματος σε τροχαίο ατύχημα. Σίγουρα έχετε ακούσει να χρησιμοποιούν την αναπαράσταση τροχαίου ατυχήματοςείτε οι ασφαλιστικές εταιρείες για να αποζημιώσουν ένα ατύχημα ή να απορρίψουν την αποζημίωση ενός ατυχήματος ως ‘’σκηνοθετημένο’’, είτε ιδιώτες που πρέπει να αποδείξουν σε αντίδικο που ισχυρίζεται ότι τους ‘’χτύπησε’’ το όχημα και έφυγε  – συνήθως ατυχήματα μεταξύ γειτόνωννα χρειάζεται να αποδείξουν την μη εμπλοκή τους ή την εμπλοκή τους σε ατύχημα. Κατά την αναπαράσταση τροχαίου ατυχήματος προκύπτουν συμπεράσματα για την υψομετρική, την παραμορφωτική και την χρωματική ταύτιση ζημιών, αφού βέβαια γίνουν αρχικά οι απαραίτητες αυτοψίες των εμπλεκόμενων οχημάτων, αλλά και της τοποθεσίας του ατυχήματος  (όταν υπάρχουν ιδιάζουσες περιπτώσεις στην γεωγραφία του χώρου που εξελίχτηκε το ατύχημα). Συνεπώς, είτε είστε ασφαλιστική εταιρεία, είτε είστε ιδιώτες πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορείτε κάλλιστα να ζητήσετε να γίνει αναπαράσταση τροχαίου ατυχήματος από την στιγμή που θίγονται τα δικαιώματα σας. 

ΠΡΟ –ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟ-ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η αξία ενός αυτοκινήτου καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την κατάστασή του. Συνεπώς, είτε θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σας, προχωράμε σε εξέταση αυτού καθορίζοντας την αξία του, για παράδειγμα, εάν τα σημάδια φθοράς είναι φυσιολογικά ή πάνω από το μέσο όρο ή πόσο υψηλό θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε κόστος επισκευής.

Για να μπορέσετε να ορίσετε μια λογική τιμή για το όχημά σας, ο ειδικός του οχήματος λαμβάνει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της κατάστασης του αυτοκινήτου σας. Εκτός από το αμάξωμα και το εσωτερικό, αξιολογεί επίσης τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του οχήματος. Ενώ η εξωτερική εμφάνιση ελέγχεται για βαθουλώματα και γρατσουνιές στο χρώμα, στο εσωτερικό ελέγχεται ο βαθμός φθοράς των καθισμάτων, πλαστικών εξαρτημάτων και λοιπά. Μια επαγγελματική αξιολόγηση αυτοκινήτου περιλαμβάνει φυσικά μια ανασκόπηση της τεχνολογίας. Η κατάσταση και η απόσταση σε χιλιόμετρα του κινητήρα παίζουν ρόλο στον καθορισμό των τιμών, όπως και η λειτουργικότητα όλων των ανταλλακτικών που είναι εγκατεστημένα στο όχημα.

Τόσο οι  ασφαλιστικές εταιρείες για την χρήση των προαιρετικών καλύψεων της ασφαλιζόμενης αξίας ενός οχήματος, όσο και ιδιώτες για την αξία του οχήματός τους ανατρέχουν στο διαδίκτυο για την αξία του οχήματος δωρεάν, με μία τιμή οχήματος που συνήθως καθορίζεται από ιδιώτη ή έμπορο οχημάτων.

Επομένως, θα αποθέσετε την αυτοψία σε ασφαλιστικό σύμβουλο ή οδική βοήθεια ή ακόμη και στον ιδιοκτήτη/ευατό σας για την αξία ενός οχήματος που στο ενδεχόμενο ζημίας Πυρός, Κλοπής (μερική – ολική), Φυσικά φαινόμενα (χαλαζοπτώσεις κ.λ.π.) και Ιδίες ζημίες (μικτή) θα χρειαστεί να καταβάλετε ένα σημαντικό ποσό αποκατάστασης των ζημιών για να γλιτώσετε ένα μικρό κόστος για εσάς, είτε είστε ασφαλιστική εταιρεία, είτε είστε ιδιώτες!!.

Συνεπώς, η επαγγελματική αποτίμηση όχι μόνο σας βοηθά να βρείτε μία αγοραία τιμή πώλησης του αυτοκινήτου σας, αλλά σας δίνει την δυνατότητα στο ενδεχόμενο ζημίας να αποζημιώσετε ή να αποζημιωθείτε την πραγματική ζημία.

Τεχνικός Σύμβουλος – Αναφορά Ζημίας

Δεν χρειάζεται να βασίζεστε στην κρίση της ασφαλιστικής εταιρείας του άλλου (τρίτου – υπαιτίου) που εμπλέκεται στο ατύχημα:

Μετά από ένα ατύχημα χωρίς δικό σας λάθος, εσείς έχετε το δικαίωμα να αναθέσετε σε έναν πραγματογνώμοναοχημάτων της επιλογής σας για να αξιολογήσουμε τη ζημιά και να συντάξουμε μια αναφορά οχήματος(κοστολόγηση) με την δυνατή ελάχιστη απόκλιση στο κόστος ΠΡΙΝ την αποσυναρμολόγηση από επισκευαστή.

Επίσης, έχετε δικαίωμα να πραγματοποιήσετε έρευνα αγοράς για τον κατάλληλο επισκευαστή της ζημίας σας και όχι απροκάλυπτα να δεχθείτε ότι θα το αναλάβει η υπαίτια ασφαλιστική εταιρεία ή ο ασφαλιστικός σύμβουλος ή η οδική βοήθεια, ώστε να μην επιβαρυνθείτε οικονομικά την αποκατάσταση των ζημιών, που ενδέχεται να έχει μελλοντικά δυσάρεστα αποτελέσματα στην μεταπώληση του οχήματός σας.

Μπορείτε κάλλιστα να δεχθείτε οποιαδήποτε προσφορά που απορρέει από τους όρους του συμβολαίου σας, ή την υπαίτια ασφαλιστική εταιρεία ή τον ασφαλιστικό σύμβουλο ή την οδική βοήθεια και να αναθέσετε σε έναν πραγματογνώμονα οχημάτων της επιλογής σας την παρακολούθηση των εργασιών σε όλα τα στάδια αποκατάστασης των υλικών ζημιών και να σας παραδώσει εγγράφως τα αποτελέσματα (αναφορά ζημίας) για την προβλεπόμενη αποκατάσταση των ζημιών και να ζητηθεί από τον επισκευαστή του οχήματός σας να σας βεβαιώσει για την ποιότητα των ανταλλακτικών που τοποθέτησε, αλλά και την εγγύηση λοιπών εργασιών φανοποιού / μηχανικού / βαφέα).

Γι’ αυτό λοιπόν μην διστάσετε να ρωτήσετε το κόστος ενός πραγματογνώμονας οχημάτων που θα σας γλιτώσει από μία κακοτεχνία ή λανθασμένη χρήση ποιότητας ανταλλακτικού δίνοντάς σας την δυνατότητα σε μελλοντική μεταπώληση να αποδείξετε εγγράφως και με το κατάλληλο φωτογραφικό υλικό την ζημία που είχε το όχημά σας στον νέο αγοραστή.